Pasivní domy

Pasivní dům spotřebuje ve srovnání s běžnou stavbou zhruba desetkrát méně tepla na vytápění.  V některých zemích, jako např. v Německu či Rakousku, se pasivní domy staly standardem pro výstavbu.

Nízkoenergetické domy

Pojem nízkoenergetický dům je stavba s nízkou potřebou energie na vytápění, která je oproti běžným novostavbám, splňujícím české stavebně-energetické předpisy, poloviční nebo i větší.

Zděné roubenky

Roubenka se staví jako dřevostavba a event. je částečně vyzděná. V naší nabídce se jedná o roubenku zděnou z vápenopískových tvárnic, se zateplením soklu, podlahy, stěn a střechy.

Reference

Zobrazit všechny