Snažíme se neustále provádět stavby kvalitně a proto nemáme žádné závažné reklamace . Důležité pro investora je to, že sjednanou cenu a objem prací neměníme a je pro nás vždy závazná. Nejsou žádné „vícepráce“, smluvní termíny výstavby jsou splněny a nebo i zkráceny.

I u výstavby se neustále něco mění a zdokonaluje – normy, materiály, technologie, projekty. Proto, abychom šli neustále s vývojem, tak každoročně absolvujeme školení na nové druhy materiálů, nové technologie a postupy . To má velký vliv na kvalitu stavby a také na to, že nám nové materiály a ev. technologie nejsou cizí a umíme je také ihned aplikovat do stavby.