Pasivní domy

Pasivní dům spotřebuje ve srovnání s běžnou stavbou zhruba desetkrát méně tepla na vytápění – méně než 15 kWh/m2.rok. Díky tomu se pasivní dům obejde bez klasické topné soustavy – po většinu roku si vystačí s tepelnými zisky od osob, spotřebičů, z dopadajícího slunečního záření, s teplem z odpadního vzduchu apod. Přitom zde nejde o žádné “kosmické” technologie, ale pouze o do důsledku dovedené použití známých konstrukčních postupů a technologií. V některých zemích, jako např. v Německu či Rakousku, se pasivní domy staly standardem pro výstavbu.

Pasivní dům má několik základních znaků:

 • dobrý architektonický návrh
 • kompaktní tvar bez zbytečných výčnělků
 • prosklené plochy jsou orientovány na jih
 • špičkové zasklení
 • nadstandardní tepelné izolace a vzduchotěsnost domu
 • důsledné řešení tepelných mostů
 • regulace vytápění využívající tepelné zisky
 • strojní větrání s rekuperací tepla
 • klasický topný systém může zcela chybět
 • spotřeba tepla na vytápění je max. 15 kWh/m2.rok
 • neprůvzdušnost n50 max 0,6 l/h
 • měrná spotřeba primární energie max 120 kWh/m2/rok
 • použití energie z obnovitelných zdrojů
 • kvalitní realizaci

Nízkoenergetické domy

Pojem nízkoenergetický dům je stavba s nízkou potřebou energie na vytápění, která je oproti běžným novostavbám, splňujícím české stavebně-energetické předpisy, poloviční nebo i větší. V porovnání se staršími stavbami lze u nízkoenergetických domů dosáhnout úspor na vytápění 75% i více. Podmnožinou nízkoenergetických domů jsou pasivní domy, které spotřebují až šestkrát méně energie než dnešní novostavby.

Úspora energie na vytápění není a neměla by být jediným kritériem pro stavbu nízkoenergetického domu. Rozhodnutí pro stavbu tohoto druhu je rozhodnutím pro budoucnost. Spojuje v sobě komfort bydlení, energetickou a tedy i finanční úsporu, ekologické hledisko a správnou volbu stavebních materiálů.

Ať vytápíte nízkoenergetický dům čímkoliv, vždy ušetříte. Je to logicky dáno menšími tepelnými ztrátami obvodovými konstrukcemi domů a výplněmi otvorů, ale i výrazně menšími ztrátami větráním. Nezanedbatelné jsou rovněž úspory důsledným odstraněním tzv. tepelných mostů a netěsností obvodových konstrukcí domu.

Zděné roubenky

Klasicky se roubenka staví jako dřevostavba a event. je částečně vyzděná. V naší nabídce se jedná o roubenku celou zděnou z vápenopískových tvárnic , se zateplením soklu, podlahy, stěn a střechy. Vně obvodových stěn je po zateplení tzv. předsazená fasáda z roubení. Roubení může být hoblované, nebo tesané- aby to pohledově vypadalo jako hrubě tesané trámy. Okna jsou buď špaletová, nebo jednoduchá ale s dvoj, nebo trojsklem z důvodu snížení tepelných ztrát. Takto stavěná roubenka je nízkoenergetická a s velkou akumulací tepla díky vápenopískovým tvárnicím.


Přehledné rozdělení budov podle potřeby tepla na vytápění:

Kategorie domů Potřeba tepla na vytápění (kWh / m2a)
Starší dům 200 a více
Současná novostavba (dle stav. předpisů) 80 – 120
Nízkoenergetický dům 15 – 50
Pasivní dům 5 – 15
Nulový dům 0 – 5

Reference

Zobrazit všechny